ZESPÓŁ FUNDACJI

Rada Fundacji:

Przewodnicząca: Maria Helena Piątkowska
Członek: Anna Mroczek
Członek: Kamil Piotr Nowicki

Zarząd Fundacji:

Katarzyna Kucharska – przewodnicząca
Członek: Danuta Klucz
Członek: Zofia Sierbińska
Członek: Zygmunt Dec