KOGO WSPIERAMY

Anielskie Centrum Integracji

Anielskie Centrum Integracji w Jeżowem | pod patronatem Królowej Aniołów z Gietrzwałdu (siostryodaniolow.pl)

Anielskie Centrum Integracji pod patronatem Królowej Aniołów z Gietrzwałdu prowadzi Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Powstało ono we wsi Jeżowe na Podkarpaciu (powiat niżański). Pod względem technicznym zastosowane zostały nowoczesne technologie. Są to budynki niskoenergetyczne z wykorzystaniem zasobów naturalnych – wodnych pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Dlaczego anielskie?
Ponieważ jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, które za głównych patronów ma Aniołów Stróżów

.Dlaczego centrum?
Ponieważ jest to miejsce spotkania kilku pokoleń – tego wchodzącego w życie, ich rodziców i pokolenia ustępującego. Jest to jedno z pierwszych takich miejsc, które łączy pokolenia na Podkarpaciu.

Dlaczego integracyjne?
Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Mieszkańcami i użytkownikami Domu Opieki są osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne. Dzieci i seniorzy  spotykają się na wspólnych zajęciach, warsztatach, imprezach, w ogrodzie… Jest to przestrzeń wzajemnego obdarowywania się.

CENTRUM KSZTAŁCENIA RODZINY

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów prowadzi na Wileńszczyźnie sieć świetlic terapeutycznych, pod nazwą „Dom, który czeka…” w Nowej Wilejce, „Kropla Nieba” w Rudominie i „Muszelka” w Rukojniach. Zapotrzebowanie społeczne jest jeszcze większe, by zająć się nie tylko dziećmi, ale całymi rodzinami. Odpowiadając na tę potrzebę tworzy Centrum Kształcenia Rodziny. Dla tego celu kończy rekonstrukcję starego budynku w czasów II Rzeczpospolitej (Palydovo 17, Nowa Wilejka), potrzebuje także wyposażyć całkowicie wnętrze budynku.

W Centrum przewidziane jest miejsce dla dwóch grup przedszkolnych, sala konferencyjna na wykłady, konferencje, szkolenia, gabinety specjalistyczne dla pracy mediatorów, prawników, logopedów, oratorium dla prowadzenia rekolekcji. 

Celem Centrum  Kształcenia Rodziny jest wspomaganie prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, społecznej i kulturotwórczej funkcji rodziny.