DARCZYŃCY

Współpraca w projekcie – gabinety logopedyczne dla ośrodków w Jeżowem oraz Nowej Wilejce na Litwie, zakupienie dywanu interaktywnego dla dzieci.

Fundacja Angeli Terrae dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji ORLEN (86% dofinansowania projektu), mogła dopomóc w montażu elewacji budynku, ociepleniu i położeniu tynku dekoracyjnego. Budynek przeznaczony jest na bazę noclegową dla Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce na Litwie. Budynek będzie służył przede wszystkim polskim rodzinom korzystającym z profesjonalnego wsparcia CKR.