Widowisko „Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu”

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki”

Choć zmienia się świat, Krzyż wiecznie trwa.
św. Jan Paweł II

CZTERDZIEŚCI LAT TEMU UCZNIOWIE W MIĘTNEM
WYSTĄPILI W OBRONIE KRZYŻA W SWOJEJ SZKOLE

Miętne to niewielka miejscowość koło Garwolina, w której w latach siedemdziesiątych został wybudowany nowoczesny Zespół Szkół Rolniczych. Doskonale wyposażone pracownie, duży internat i wysoki poziom nauczania sprawiały, że szkoła tętniła życiem kilkuset uczniów.

Jesienią 1980 r. uczniowie zawiesili krzyże na ścianach we wszystkich szkolnych pracowniach. Jednak decyzją dyrektora w grudniu 1983 r. usunięto krzyże ze ścian pracowni lekcyjnych. W tej sytuacji uczniowie zdecydowanie zaprotestowali domagając się powrotu krzyży do szkoły. Rozpoczęła się długa walka, strajki i naciski ze strony władz wojewódzkich. Gdy w szkole nie było już ani jednego krzyża, a protesty nie przynosiły rozwiązania, 7 marca 1984 r. rozpoczął się szkolny strajk okupacyjny. Wzięło w nim udział około 400 uczniów.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, ok. godz. 21.30 przyszedł do uczniów prokurator, grożąc sankcjami karnymi za okupację budynku. Dyrektor szkoły odczytał zarządzenie wojewody siedleckiego o zawieszeniu zajęć aż do odwołania. Nie zabrakło oddziałów ZOMO z pałami, psami i reflektorami, uniemożliwiający uczniom dojście do kościoła w Garwolinie.


Władze rozwiązały szkołę, ogłoszono nowy nabór, a warunkiem przyjęcia było podpisanie przez uczniów i rodziców deklaracji, że w szkole krzyży nie będzie. Większość (85 proc.), która odmówiła, skazała się tym samym na zmianę szkół i przerwę w edukacji. Wobec nauczycieli, którzy opowiedzieli się po stronie uczniów, posypały się groźby i represje ze strony SB i władz oświatowych.


W tej bardzo trudnej sytuacji młodzi ludzie potrafili zaryzykować swoje życie ze względu na ważne wartości. Głęboka wiara, determinacja i odwaga uczniów oraz wsparcie kapłanów i nielicznych nauczycieli doprowadziły obrońców krzyża do zwycięstwa. Ostatecznie zawarto porozumienie pomiędzy episkopatem a rządem, na mocy którego 6 kwietnia 1984 r. krzyż powrócił do szkoły.


Uczestników wydarzeń w Miętnem nikt nigdy nie przeprosił. Nie stali się częścią pamięci zbiorowej. Jedynie prezydent Lech Kaczyński uznał, że jako wspólnota mamy wobec nich zobowiązanie, i odznaczył bardzo zasłużoną nauczycielkę, Bogumiłę Szeląg.

Dziedzictwo tamtych wydarzeń zobowiązuje do pamięci. Przesłanie płynące z wydarzeń w Miętnem jest bardzo aktualne dzisiaj. Chociaż krzyże wiszą w wielu instytucjach, ale znów pojawiają się decyzje o usuwaniu symboli religijnych z życia publicznego. Lekceważenie Boga, krzyża, ludzi wierzących jest spotykane wszędzie. Niech niezwykła historia walki o obecność krzyży w szkole, będąca przykładem zniewolenia Polaków w okresie PRL-u, stanie się dla wszystkich ważną lekcją historii.

Zapraszamy do udziału w 40. Rocznicy obrony Krzyża w Miętnem, centralne wydarzenie w Miętnem (Zespół szkół Rolniczych) 07.06. 2024 roku w ramach projektu pt.: Widowisko „Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu” w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.