Sympozjum naukowe „Ukryta Stygmatyczka”

Krótkie wspomnienie Sympozjum naukowego „Ukryta Stygmatyczka” i jego wymierne efekty.
Sympozjum naukowe „Ukryta Stygmatyczka” odbyło się w lutym 2023 r. dzięki wsparciu (darowizna) Fundacji Orlen. Fundacja Orlen pomogła w zaszczytnym dziele ukazania osoby s. Wandy i jej życiowej misji oraz w pogłębianiu wiedzy i refleksji na temat sytuacji polityczno-narodowej w okresie życia s. Wandy, czyli II wojny światowej i stalinowskiego reżimu.


Odbiorcami działania w pierwszej kolejności była społeczność lokalna. Jednak frekwencja osób z całej Polski, (znacząca ilość osób była z Podkarpacia) potwierdza, że jej osoba wzbudza zainteresowanie w różnych środowiskach. Wydarzenie rozszerzyło się w obszarze międzynarodowym, bowiem uczestniczyły w nim osoby z Litwy, z terenów, na których mieszkała i pracowała s. Wanda Boniszewska.


Uczestniczyło dwa razy więcej osób niż było przewidywane (100 osób), przybyło ok. 200 os., dzięki wydaniu drukiem referatów w ilości 700 egzemplarzy zasięg wydarzenia znacznie rozszerzy się poza czas i miejsce realizacji wydarzenia.


Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom sympozjum, z głębokim podziwem, że przybyli z dość dalekich terenów, żeby usłyszeć o tak ciekawej postaci jaką okazała się s. Wanda Boniszewska. Podziękowania przede wszystkim dla Fundacji Orlen, dzięki której to wydarzenie mogło zaistnieć.