Odruch serca a determinacja – pomagamy Ukrainie

Wojna na Ukrainie, to z jednej strony dramatyczne wołanie o pomoc ludzi jej doświadczającej, a z drugiej – wielki sprawdzian solidarności i wrażliwości na to, co dzieje się wokół nas, niekoniecznie w naszym sąsiedztwie, naszym mieście, czy nawet naszym państwie. To sprawdzian, który od pierwszego dnia działań wojennych Polacy zaliczają celująco. Fundacja Angeli Terrae w ten sam sposób, co wiele instytucji, organizacji i ludzi dobrej woli, odpowiedziała na tę bolesną sytuację dla mieszkańców Ukrainy. Toteż w ostatnim czasie jej najważniejszą misją stała się pomoc ofiarom wojny, a w pierwszej kolejności uchodźcom z Ukrainy.

– W obliczu tej sytuacji nie ma miejsca i czasu na przemyślaną logistykę czy  kalkulowanie kosztów – podkreśla S. Katarzyna Kucharska, Prezes Zarządu Fundacji – lecz od początku wszystkie działania opieramy na spontanicznych odruchach serca i determinacji. Jako Fundacja mamy wyznaczonych wiele szlachetnych celów wpisujących się w szeroko rozumianą działalność filantropijną, ale ten czas musi być naznaczony żywym świadectwem zaangażowania się, troski i niesienia pomocy. Bo tylko to jest w stanie autentycznie potwierdzić cel i sens naszego istnienia – dodaje Prezes Fundacji.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby wynikające z zaistniałej sytuacji, Fundacja przyjęła szerokie spektrum działania. Jednym z ważnych przedsięwzięć, podjętych we współdziałaniu ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów jest wsparcie Rodzinnego Domu Dziecka z ukraińskiego Żytomierza. W związku z działaniami wojennymi przebywające na Ukrainie Siostry od Aniołów musiały bowiem opuścić zagrożone tereny i wraz z ośmiorgiem podopiecznych od 26 lutego goszczą w Domu Generalnym Zgromadzenia w Konstancinie-Jeziorna. Potrzeby są jednak znacznie większe, gdyż Siostry od Aniołów prowadzą swoją działalność także w ukraińskim Kamieńcu Podolskim i Winnicy.

– Chcemy nie tylko zapewnić dzieciom dach nad głową i utrzymanie, ale także w miarę możliwości stworzyć im warunki do kontynuowania nauki. Dlatego we współpracy z Fundacją dla Polonii zorganizowaliśmy pomoc edukacyjną. Jest ona możliwa dzięki zaangażowaniu uczniów będących pod opieką Fundacji dla Polonii, którzy od pierwszych dni zajmują się nauczeniem podopiecznych z domu dziecka z takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język ukraiński, geografia, historia czy muzyka – dodaje s. Katarzyna Kucharska.

Pod opieką Fundacji jest również czteroosobowa rodzina (babcia i mama z dwójką córek), w tym psychiatra, który jako wolontariusz świadczy pomoc psychologiczną uchodźcom przeżywającym traumę wojny. Fundacja wspiera także młodzież przebywającą w internacie dla Polonii, pochodzącą z byłych republik radzieckich, którzy również stają się ofiarami tej wojny np. brak środków na wpłatę na utrzymanie i edukację.

– Musimy mieć świadomość, że wojna na Ukrainie to problem niezwykle złożony dla tej młodzieży. Cała sytuacja wymaga wielkiej delikatności i poszanowania wypracowanych dotąd relacji. Ofiarami tej wojny są bowiem nie tylko Ukraińcy, ale także w pewnym sensie obywatele agresorów, którzy również potrzebują odpowiedniego wsparcia – zaznacza Prezes Fundacji, dodając – a jednak w obliczu tej trudnej sytuacji doświadczamy czegoś pięknego, gdyż młodzież obywatelstwa ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego, kazachskiego i mołdawskiego, wspólnie i solidarnie włączają się w pomoc potrzebującym, a naszą rolę jest, aby ową jedność umacniać. 

Fundacja zaangażowała się również w  pomoc w dystrybucji darów pochodzących od darczyńców Zgromadzenia Sióstr od Aniołów oraz Zakonu  Rycerzy Maltańskich. Działania te mają zapewnić sprawną obsługę zaopatrzenia w żywność, środki higieniczne i przemysłowe oraz inne niezbędne rzeczy trafiające do potrzebujących za sprawą otwartości wielu ludzkich serc.

– Ostatni czas uświadomił nam, jak wielki potencjał drzemie w wolontariuszach i ludziach dobrej woli, którzy spontanicznie włączają się w pomoc Ukrainie. Nasza determinacja i zaangażowanie jest zapewne ważne, ale bez poświęcenia tych ludzi nie byłoby możliwe przeprowadzić wielu pomocowych akcji, zwłaszcza że potrzeby z dnia na dzień rosną, a możliwości Fundacji są ograniczone – podsumowuje Prezes Fundacji.  

Potrzeby rosną z dnia na dzień, z godziny na godzinę, wparcie finansowe dla podjętych działań można udzielać pod adresem:

ul. Broniewskiego 28/30

05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. +48 696 372 618

e-mail: terraeangelis@gmail.com

Nazwa konta: Fundacja Angeli Terrae

Nr subkonta: PL 38160014621825119340000002