Wystawa Wanda Boniszewska

We wspólpracy fundacji Angeli Terrae, Sióstr od Aniołów oraz z darczyńcą księdzem Prałatem Andrzejem Kuflikowskim, proboszczem parafii p.w Ojca Pio w Warszawie i pomysłodawcą wystawy księdzem Infułatem Tomaszem Królem, powstała wystawa poświęcona siostrze Wandzie Boniszewskiej.

Siostra Wanda Boniszewska żyła w latach 1907-2003. Całe swoje życie zakonne ofiarowała w intencji kapłanów i osób zakonnych.

Na miarę swoich sił i możliwości angażowała się w prace apostolskie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Na przykład będąc w Pryciunach (1934-1950) zajmowała się ministrantami, prowadziła Krucjatę Eucharystyczną i Kółko Żywego Różańca dla starszych dzieci.

W 1950 r. została oskarżona i zesłana na Syberię. Usłyszała wyrok przede wszystkim w dwóch sprawach – przynależność do nielegalnej organizacji (czyli do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów) i współpracę z ks. Ząbkiem (którego władza oskarżała o bycie „Agentem Watykanu”) przez ukrywanie Go na terenie domu zakonnego. Druga sprawa to „przedstawianie siebie jako niezwykłą osobę, mającą jakoby kontakt ze światem pozagrobowym, pod pozorem proroctw rozprzestrzeniała prowokacyjne wymysły, oszczerstwa na kierownictwo Partii i Sowieckiego Rządu”. Poza tym oskarżono Ją również o prowadzenie zapisków o antysowieckiej treści i nielegalne nauczanie dzieci religii.

Po powrocie z obozu pracowała nadal apostolsko – w miarę swoich sił i możliwości. Angażowała się w zadania wyznaczone Jej przez Zgromadzenie.

Zmarła 02.03.2003 r. w domu zakonnym w Konstancinie-Jeziornie. Po Jej śmierci ujawniono Dzienniki, które spisywała oraz poznaliśmy bogactwo Jej życia wewnętrznego.

W listopadzie 2020 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Wandy.

Alicja Bronakowska

https://www.facebook.com/wandaboniszewska