Baza noclegowa dla CKR na Litwie

Jako fundacja, która statutowo wspiera działalność prorodzinną, oświatowo-wychowawczą,
poszukujemy sojuszników do pomocy Siostrom od Aniołów w Nowej Wilejce /Litwa/ w
poszerzeniu możliwości odziaływania Centrum Kształcenia Rodziny (CKR). Siostry podjęły
kolejne wyzwanie tworzenia bazy noclegowej dla korzystających z pomocy CKR.

 1. Podmiot działający, jego dotychczasowe starania i osiągnięcia
  Siostry od Aniołów od prawie 30 lat na wszelki sposób starają się pomagać lokalnemu
  społeczeństwu. Najpierw wpływały na nie poprzez dzieci, ucząc je w różnych szkołach na
  terenie dzielnicy. Od roku 1999 są jeszcze bardziej użyteczne dla lokalnego środowiska,
  dzięki zamieszkaniu w opuszczonych przykościelnych barakach. Przez cały czas swej
  bytności siostry organizują spotkania i wyjazdy o charakterze edukacyjno-wychowawczym
  dla dzieci, młodzieży. Dostrzegłszy problem dzieci ulicy, w 2004 r. zorganizowały świetlicę
  socjoterapeutyczną dla dzieci: „Dom, który czeka…” Niebawem powstały jej filie w Rejonie
  Wileńskim: w Rudominie i Rukojniach. Świetlice nie tylko pomagają rozwijać się
  poszczególnym dzieciom, ale skupiają wokół siebie lokalną społeczność, organizując festyny
  rodzinne, jasełka, kolędników, itp. Tutaj też nawiązują się relacje międzypokoleniowe; dzieci,
  które wcześniej korzystały z opieki sióstr, często jako młodzież angażują się w charakterze
  wolontariuszy.
  Poznanie problemów dzieci w świetlicach, uświadomiło siostrom, że praca z dziećmi to za
  mało, by skutecznie im pomagać, ale trzeba się zająć całymi rodzinami! Zdeterminowane,
  podjęły trud rekonstrukcji ruin, dla utworzenia Centrum Kształcenia Rodziny. Dzięki pomocy
  wielu darczyńców, rekonstrukcja trwająca trzy lata została pomyślnie ukończona. CKR mimo
  pandemii, rozpoczęło swoją działalność. Organizowane są w nim szkolenia i warsztaty dla
  rodziców, spotkania dla dzieci i młodzieży. Działają gabinety pomocowe: logopeda,
  psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny. Przez lata pracy dało się zaobserwować
  również konieczność wsparcia w sytuacjach przemocy w rodzinie i dania schronienia na
  pewien czas osobom poszkodowanym (np. matce z dziećmi). Siostry rozpoznały również
  potrzebę, by ofertę CKR poszerzyć o spotkania integracyjne – warsztaty kilkudniowe i
  dedykować ją szerszemu wachlarzowi ludzi, nie tylko okolicznym, ale również przyjezdnym.
  Brakowało jednak miejsc noclegowych, postanowiły więc ostatnią ruderę, którą była na
  posesji wyremontować, by utworzyć 20 miejsc noclegowych. Absolutny brak infrastruktury
  hotelowej w okolicy przemawiał za koniecznością podjęcia trudu rekonstrukcji.
 2. Analiza potrzeb – uzasadnienie pomocy
  Nowa Wilejka – peryferyjna, najbardziej polska i najbiedniejsza z dzielnic stolicy Litwy. Za
  czasów polskich mieścił się tam garnizon Wojska Polskiego; czasów sowieckich była
  dzielnicą przemysłową, na skutek transformacji ustrojowych, cztery wielkie zakłady
  zamknięto, mieszkańcy doświadczali bezrobocia i postępującej za nim demoralizacji, zaś
  miejsc pracy nie odbudowano do dziś. W porównaniu z innymi częściami Wilna mieszkańcy są tu ubożsi i mniej wykształceni.
  Bezpośredni kontakt z rodziną w Nowej Wilejce, insynuuje, jakby obecnie była wojna,
  ponieważ nierzadko w 3-pokoleniowym domu, nie ma mężczyzn. Dziadek już nie żyje, a mąż
  i ojciec zarazem wyjechał „za chlebem” na Zachód. Z powrotami, autopsja podpowiada, bywa
  różnie.
  Nie może ujść uwadze, że w Nowej Wilejce zlokalizowane są różne instytucje interwencji
  kryzysowej. Od ponad 100 lat mieści się tu duży szpital psychiatryczny, obecnie
  republikański. Ostatnio powiększa się istniejącą już wcześniej noclegownię dla bezdomnych;
  tu też ma być przeniesiona z centrum miasta izba wytrzeźwień. E. Aleškevičienė, poseł na
  Sejm RL obecnej kadencji w wywiadzie prasowym: „Nad tą dzielnicą nadal ciąży widmo
  przekleństwa. To chyba najbardziej pokrzywdzona dzielnica na Litwie. Cały czas była
  niedofinansowana, zaniedbana. Dzisiaj jest w opłakanym stanie. Zamiast pomóc, podciągnąć
  poziom socjalny jej mieszkańców, co jakiś czas postępuje się wręcz przeciwnie.” W takim
  kontekście społecznym rodzą się i wzrastają kolejne pokolenia. One też wołają o
  wzmocnienie profilaktyki, która jest jedyną szansą, by zapobiec sytuacjom kryzysowym