Nauczanie języków obcych

05.11.2019 zorganizowaliśmy przy współudziale Urzędu Miasta Zielona Góra, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Młodzieżowej Agencji Informacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Konferencję językową ”Przekraczaj granice” o skutecznych metodach nauczania języków obcych, naktórej prelekcję poprowadził Pan dr Marek Kuczyński, wykładowca akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.