Centrum Kształcenia Rodziny

12.10.2019 – Uczestniczymy w poświęcenia w Centrum Kształcenia Rodziny w Wilnie, założone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.Celem Centrum Kształcenia Rodziny jest wspomaganie prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, społecznej, kulturotwórczej funkcji rodziny.